ING. PAVEL HOLUB PTP

PROJEKTY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKY

RODINNÉ DOMY

Pro rodinné domy projektujeme tyto systémy:

Výroba a zásobování teplem

Výroba a zásobování chladem

Systémy vytápění a chlazení

Vzduchotechnika

Systémy MaR (Měření a regulace)