ING. PAVEL HOLUB PTP

PROJEKTY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKY

PRŮMYSLOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Pro průmyslové a hospodářské stavby projektujeme tyto systémy:

Výroba a zásobování teplem

Výroba a zásobování chladem

Systémy vytápění a chlazení

Vzduchotechnika

Záložní elektrické zdroje

Systémy MaR