ING. PAVEL HOLUB PTP

PROJEKTY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKY

OBČANSKÁ A BYTOVÁ VÝSTAVBA

Pro občanské stavby a bytové domy projektujeme tyto systémy:

Výroba a zásobování teplem

Výroba a zásobování chladem

Systémy vytápění a chlazení

Vzduchotechnika

Záložní elektrické zdroje

Systémy MaR